Jan 4 2018

Viața socială a …arborilor

Vitalie Sprînceană

”Dar oare de ce sînt copacii ființe sociale? De ce își împart ei nutrienții cu alți copaci iar uneori chiar cu arbori-concurenți? Rațiunea e aceeași ca pentru comunitățile umane: există avantaje semnificative în a munci împreună. Un arbore nu este o pădure. De unul singur un copac nu poate genera un climat local consistent și este la discreția vînturilor și ploilor. Împreună, însă, mai mulți copaci creează un ecosistem care moderează extremele de căldură și frig și generează umiditate. În cadrul acestui mediu protejat copacii pot ajunge la o vîrstă înaintată. Pentru a atinge însă acest lucru e nevoie ca ”comunitatea de arbori” să rămînă intactă cu orice preț. Dacă fiecare arbore ar fi lăsat se descurce de unul singur, majoritatea dintre ei nu ar trăi prea mult. Diverse leziuni ar crea găuri în scoață, lucru care ar permite furtunilor să-i doboare și să-i dezrădăcineze. Căldura verii ar ajunge la depozitele subterane de sevă ale copacilor și le-ar usca. Fiecare arbore ar avea de suferit.” (din Peter Wohlleben, ”The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate – Discoveries from a Secret World”, 2017).


Jan 2 2018

Circuitul ideilor în societate

Vitalie Sprînceană

Zice Bookchin, unul dintre cei mai interesanți gînditori politici la stînga, că s-a născut din părinți care au trait în Basarabia la începutul sec.XX și că a fost influențat profund, prin părinții săi, de experiențele narodnicilor și anarhiștilor ruși…
Eu îl citesc (și ascult și privesc acum) și iau ceva inspirație…
Și e modul în care experiențele și experimentele politice locale de la începutul veacului se întorc înapoi în acest spatiu, via America și Spania…
Circuitul ideilor în societate…


Dec 15 2017

despre contracultura necesară a timpurilor noastre

Vitalie Sprînceană

“Așadar, cîștigarea de voci critice și acordarea unui statut epistemic evenimentelor transformative recente, în primul rînd, recunoașterea memoriei culturale extinse a popoarelor și grupurilor sociale oprimate ale modernității, în al doilea rind, și restabilirea unei  relații existențiale, la niveluri locale și trans-statale, între memoria culturală democratizată și memoria comunicațională mobilizatoare, în al treilea rînd, e munca de făcut ce constituie contracultura necesară a timpurilor noastre. Contracultura e produsă de generalizarea conștiintei sociale revoltate. Aceasta înseamnă că, în lumea contemporană, dacă e să fie parte a acestei contraculturi pluritopice, filosofia critică ar face bine să se implice în spații tranzitorii și să se exprime pozițional în lume, să învețe să asculte dincolo de filosofi și dincolo de munca de dialog și reflecție, să se dedice cu același nivel de atenție epistemică muncilor intelectuale de extindere a posibilităților materiale, de la traducere, editare și împărtășirea abilităților și resurselor, la medierea socială și organizarea de spații ospitaliere vocilor contraculturale. (p.26)” (Ovidiu Țichindeleanu, Contracultură. Rudimente de filosofie critică, Editura Idea, 2016).


Apr 24 2017

Carul Mare: înainte de ieri, azi și după mîine

Vitalie Sprînceană

Asterismul Carul Mare așa cum arăta 100 000 ani în urmă, cum arată acum și cum va arăta peste 100 000 ani.

Sursa: Marcus Du Sautoy, The great unknown: seven journeys to the frontiers of science. (Viking, 2017).


Feb 2 2017

un prezent sărac e garanția unui viitor sărac

Vitalie Sprînceană

Ziarul Revista Economică (Экономическое обозрение) din 2 februarie încearcă să povestească o istorie economică de succes de la Hîncești: o fabrică de încălțăminte în satul Obileni care produce marfă pentru Adidas…
Îs cică vreo 200 oameni care lucrează, aduși din vreo 11 sate. Fabrica are vreo 200 angajați, investitorii italieni au făcut un mini-hotel pentru angajații italieni (inginerii și tehnologii îs străini)…
Cei 200 muncitori locali produc cam 1000 perechi de încălțăminte pe zi…
Și totul e frumos pînă la propoziția: Însă salariul mediu al muncitorilor este mai mic decît la Chișinău sau chiar la Hîncești…
Citesc pe site-ul Biroului Național de Statistică: salariul mediu pe raionul Hîncești, în anul 2015 era cam 3600 lei. Adică 170 euro. Pe lună. Sau și mai puțin. Cam 1 euro pe ora (de 20 si ceva de ori mai ieftin decît în UE).
Chestia asta se cheamă exploatare.
Eu nu am văzut încălțăminte adidas mai ieftină de 50 euro. 1000 de perechi pe zi inseamna vreo 20 000 perechi pe lună. La 50 euro bucata înseamnă producție în valoare de peste 1 mln euro.
Pentru salarii se duc 200 x 170= 34 mii euro per lună. Cam 3.4 procente din cifra de afaceri…
La 3000 și ceva de lei (s-ar putea să fie chiar și mai puțin că articolul n-o spune), contribuțiile sociale și cele la fondul de pensii îs minime. Ceea ce garantează actualului muncitor azi un prezent sărac iar mîine o bătrînețe săracă.


Dec 25 2016

Abecedario moldavo: S come SOCIETÀ CIVILE

Vitalie Sprînceană

Ultimul articol din seria de discuții cu Francesco Brusa, despre societatea civilă. Originalul se găsește pe balcanicaucaso.org.

La lettera S di uno speciale abecedario, dedicato ai 25 anni dall’indipendenza della Moldavia. L’opinione di Vitalie Sprinceana, sociologo e giornalista per Platzforma.md

La cosiddetta società civile, se pensiamo soprattutto alle ONG e alle varie associazioni a metà fra pubblico e privato, è un settore consistente in Moldavia. Inoltre, si è da poco concluso un ciclo di proteste sorprendentemente duraturo e partecipato. Qual è lo “stato di salute” della società civile nel paese? Quali sono i suoi maggiori punti di forza e quali invece gli elementi che tendono a dividerla?

Forse è possibile distinguere due differenti “livelli” di società civile in Moldavia. Da una parte c’è ovviamente la società civile in generale, che corrisponde alla popolazione moldava nel suo complesso e nei suoi momenti di esposizione pubblica (come le proteste dello scorso anno). Dall’altra è presente un’accezione maggiormente specifica del termine, più o meno quell’area grigia fra pubblico e privato in cui operano per esempio le ONG, che è stata sostanzialmente importata durante negli anni ’90.

Può apparire magari curioso, ma già un decennio prima del crollo dell’Unione Sovietica esistevano manifestazioni e dibattiti spontanei su temi come quello dell’ecologia, esistevano concezioni artistiche alternative… eppure nessuna di queste si definiva come parte della “società civile”. Si tratta dunque di un concetto che si è originato e si è diffuso dopo l’indipendenza, soprattutto con l’afflusso di soldi e istituzioni occidentali. E a mio modo di vedere proprio la sua dipendenza da finanziamenti esterni, che è ancora attuale, ne costituisce anche la maggiore debolezza.

Le associazioni rischiano di essere completamente asservite ad agende politiche internazionali, finendo col perdere di vista il contesto e col farsi portatrici (più o meno consapevoli) delle ideologie di mercato più aggressive. Trovo infatti sintomatico che in questi 25 anni gli sforzi della società civile si siano focalizzati quasi esclusivamente sulla riforma dello stato, tralasciando appunto l’area della finanza e del mercato. Il risultato è che la Moldavia ha ora un apparato di leggi certo molto avanzate ma allo stesso tempo soffre cattive pratiche di business: ci sono monopoli in svariati settori, la concorrenza è spesso sleale e arriva fino all’intimidazione fisica, etc. In più, nel nome del cambiamento, lo stato viene sempre più decentralizzato e reso flessibile, erodendo il sistema di welfare. La società civile cioè si è trasformata in un’alleata del mercato contro lo stato.

Tuttavia è chiaro che esistono anche aspetti positivi. L’impegno di parte della popolazione nel “terzo settore” ha creato un capitale creativo che si sta diffondendo anche al di là dell’ambiente delle ONG. Soprattutto in contesti più ristretti come quelli dei villaggi stanno nascendo iniziative autonome e originali, che spesso riguardano il cambiamento del tessuto urbano e comunitario.

Proprio su questo terreno si giocano secondo me anche le potenzialità della società civile in senso lato, che ha recentemente attraversato una fase importante con le proteste e l’acampada cittadina in seguito al furto dalle casse dello stato. Mantenere le tende in piazza per un periodo così lungo è stato qualcosa di sorprendente. Inoltre, non solo gli accampamenti hanno resistito in un clima molto ostile da parte dei media e dei politici ma anche hanno visto una grossa solidarietà trasversale della popolazione (c’erano offerte di soldi e cibo, si è riuscito a preservare sempre l’ordine sufficiente…). Tuttavia, è mancata una visione strategica nel lungo termine che riuscisse a coinvolgere altre zone oltre al centro della capitale. Gli organizzatori si sono preoccupati più di apparire in televisione che di elaborare piani per allargare la partecipazione, rendendola più aperta e democratica. Ma soprattutto non hanno mostrato alcuna volontà di lavorare sul territorio, di immaginare metodi di protesta che potessero coinvolgere la aree rurali (c’è stata partecipazione dai villaggi, ma a tutti veniva comunque chiesto di arrivare a Chișinău).

Il risultato dunque è stato quello di “raffreddare” l’energia della società civile: rispetto a un anno fa la popolazione appare certamente più stanca e disillusa, senza alcuna spinta a impegnarsi nella vita pubblica. Verrebbe da dire che alla fine le proteste hanno fatto un grosso favore allo status-quo. Abbiamo però certamente assimilato nuovi strumenti per creare comunità, che potranno tornare utili per il futuro.


Dec 25 2016

Abecedario moldavo: R come RUSSIA/ROMANIA

Vitalie Sprînceană

Încă un articol din seria discuțiilor cu prietenul Francesco Brusa, al doilea. De data aceasta despre Rusia/România și discuțiile geopolitice în societatea moldovenească. Originalul e pe balcanicaucaso.org. 

La lettera R di uno speciale abecedario, dedicato ai 25 anni dall’indipendenza della Moldavia. Un’intervista a Vitalie Sprinceana, sociologo e giornalista per Platzforma.md

La divisione fra Russia e Romania, in quanto distinte sfere di appartenenza identitaria, è una frattura che riemerge in molti ambiti della società moldava, spesso anche solo come quadro interpretativo. Quali sono le conseguenze di tale divisione? È possibile distinguere in essa “fatti storici” da altri elementi, che invece magari rappresentano esagerazioni o “miti” tesi a perseguire determinate politiche (per es. quelle unioniste)?

La polarizzazione frequente in molte dinamiche della società e politica moldave fra Russia, da un lato, e Romania (spesso intesa come passaggio per entrare nell’Unione Europea) dall’altro, è in qualche modo una falsa polarizzazione. Russia e Romania sono infatti due facce della stessa medaglia, ovvero l’insistere nella ricerca di legittimità e soluzioni al di fuori del territorio nazionale per quelle che sono in definitiva delle problematiche interne. Si tratta di una sorta di “escapismo”, di fuga dalla realtà.

È innegabile che la Moldavia abbia fatto parte di entrambe queste esperienze storiche e, pur generalizzando molto, in tutt’e due i casi si è trattato di un contatto violento e ambivalente dal punto di vista della popolazione moldava. Senza ombra di dubbio il regime sovietico ha esercitato un ruolo oppressivo ma allo stesso tempo non si possono negare le conquiste raggiunte nell’area in quel periodo, come l’industrializzazione e l’alfabetizzazione di massa. Così la Romania ha introdotto per prima una riforma agraria nella zona ma d’altra parte trattava la Moldavia come una colonia arretrata, senza una chiara linea di sviluppo locale. È possibile allora mantenere un approccio che combini tutte queste contraddizioni? La realtà è che troppo spesso si tratta di discorsi faziosi e sbilanciati: si prendono solo i lati positivi o negativi di una delle due parti per avvallare la propria posizione.

Credo invece che la storia non sia in alcun modo un giudice per dirimere la questione. Non esiste alcuna motivazione razionale che può far decidere la Moldavia per un polo o per l’altro. Insisto, sia le spinte pro-Russia che quelle pro-Romania cui assistiamo oggi sono sintomi della stessa “malattia”, ovvero la mancanza di coraggio e di un’idea di futuro per questo paese.

È vero che discorsi simili possono anche sortire un effetto benefico per la società moldava, poiché cercano di connettere la comunità a un insieme più grande, allargandone gli orizzonti. Ma, d’altra parte, diventano discorsi “tossici” nel momento in cui minano qualsiasi tentativo di costruire qualcosa nel qui ed ora, nel territorio che per un motivo o per l’altro oggi costituisce la nostra nazione. Inoltre, si tratta di tensioni che prendono come riferimento dei termini sostanzialmente immaginari: né la Russia né la Romania hanno la concreta volontà politica o le capacità economiche per prendersi sulle spalle la situazione moldava.

In questo, c’è stato una sorta di “tradimento” da parte della classe intellettuale nei confronti della popolazione. Ci si è concentrati su problematiche di carattere culturale e storico, cercando di fornire una nuova identità alla nazione dopo l’indipendenza e si è finito con l’ignorare completamente i bisogni più urgenti e materiali. Il fatto è che la Moldavia è già perfettamente integrata in un sistema geopolitico ed economico più ampio, ed è integrata come periferia. Nulla, né un’eventuale connessione con l’Unione Europea né una maggiore vicinanza con la Russia, può al momento cambiare questo suo “status”. Credo che la strategia da utilizzare sia pertanto cercare di trarre il massimo beneficio possibile da tale posizione intermedia, essere una cerniera fra due mondi. Ma, a livello internazionale, la Moldavia è uno stato debole e deve esserne sempre consapevole. Inutile combattere russi o rumeni immaginari: occorre costruire una nuova società con più equilibrio fra pubblico e privato di quella attuale.