Apelul Asociatiei Moldovenilor din SUA “Casa Mare” in sprijinul adoptarii Legii privind prevenirea si combaterea discriminarii

 Acesta este Apelul Asociației Moldovenilor din SUA ”Casa Mare” în sprijinul adoptării Legii privind prevenirea și combaterea discriminării. L-am remis presei, Mitropoliei Moldovei, Guvernului, Parlamentului si Președinției.

 

APEL

Către reprezentanţii clasei politice din Republica Moldova, către reprezentanţii mişcărilor şi asociaţiilor obşteşti, către reprezentanţii clerului

 

Noi, reprezentanţii Asociației Moldovenilor din SUA ”Casa Mare”, adresăm acest apel către clasa politică din ţară chemând să depună efort maxim pentru a adopta Legea privind prevenirea și combaterea discriminării în formula care ar asigura egalitatea drepturilor și respectarea demnității tuturor persoanelor.

Urmărim cu atenţie discuţiile ce însoţesc evoluţia proiectului legii în cauză şi nu putem rămâne indiferenți pentru soarta lui, atât din motivul că vizează drepturile şi interesele concetăţenilor noşti, dar şi pentru că polemica în jurul acestuia a ajuns să afecteze imaginea ţării în ansamblu.

Suntem surprinşi de faptul că unii actori politici, reprezentanți ai clerului şi ai societăţii civile distorsionează sau chiar falsifică anumite prevederi din lege.  Aceștia au axat dezbaterile publice pe sintagma ”orientare sexuală”, lăsând să se înțeleagă că unicul obiectiv al legii este „legalizarea” homosexualității. Dar legea vizează întreg spectrul de discriminări – pe bază de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingere religioasă, sex, vârstă, stare a sănătăţii, dizabilitate, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială. Omiterea discriminării pe bază de orientare sexuală din această listă ar reduce din acoperirea exhaustivă a legii,  și ar contrazice scopul final al legii – eradicarea discriminării sub orice formă. În plus, dacă orientarea sexuală este exclusă din listă, se creează un precedent periculos. Vor urma apeluri să fie excluse convingerea religioasă, naționalitatea, și tot așa până din lege nu va rămâne nimic.

Revenind la esența argumentelor oponenților legii, remarcăm că interpretările ce sugerează că legea ar permite promovarea practicilor homosexuale și transmiterea lor generaţiilor în creştere reprezintă speculaţii grave. Proiectul legii stabileşte în mod expres că tot ce ţine de exerciţiul dreptului la educaţie la viaţa familială şi credinţă rămâne în afara perimetrului legii date. Contrapunerea tradiţiei cu democraţia este un pas deliberat menit să aţâţe spiritele si contravine  experienţei tarilor vecine.

Speram că elitele politice din ţară şi organizaţiile religioase, în special Biserica Creştină Ortodoxă, dar și cultele creștine non-Ortodoxe, vor găsi înţelepciunea si curajul pentru a desluși diferenţa între apărarea de nedreptăţi a unui om care are o orientare sexuală diferită decât cea acceptată de canonul religios şi promovarea unei practici de exercitare a acestei orientări sexuale. Grecia, Cipru, România, Bulgaria au tradiţii creştine ortodoxe nu mai puțin trainice decât Moldova. Ele însa au adoptat legi similare, astfel dând dovadă de atitudine proactivă atât a clasei politice, cât şi a clerului din ţările respective.

Considerăm că argumentarea în favoarea adoptării acestei legi nu trebuie să apeleze la beneficiul ce l-ar aduce liberalizarea regimului de vize sau accelerarea proceselor de integrare europeană. Punerea în prim plan a raţiunilor pecuniare compromite esenţa legii, transformând-o dintr-un instrument de apărarea a omului într-un titlu de schimb în cadrul unei negocieri. În opinia noastră Legea privind prevenirea și combaterea discriminării este o necesitate în sine, una ce nu are nevoie de alte justificări decât că în acest fel vom putea contribui la înlăturarea practicilor de abuz şi nedreptate. E un pas legitim și corect ce garantează demnitatea tuturor cetățenilor Republicii Moldova și asigură respectarea drepturilor lor inerente.

Îndemnăm reprezentanţii Alianţei pentru Integrare Europeană, dar și partidele din opoziție și cele extra-parlamentare și societatea civilă să intensifice eforturile de comunicare şi dialog în scopul:

i)        Informării publicului privitor la conţinutul proiectului Legii privind prevenirea și combaterea discriminării şi necesității adoptării acestei,

ii)      Educării populaţiei cu privire la efectele benefice ale acestui act normativ,

iii)    Contracarării retoricii tendențioase ce distorsionează, manipulează și exagerează posibilele efecte ale adoptării Legii privind prevenirea și combaterea discriminării.

Credem că doar o societate în care drepturilor tuturor grupurilor sociale, minorităților și indivizilor vor fi protejate adecvat, una în care interesele oamenilor vor fi protejate de abuzuri și tratamente discriminatorii poate asigura dezvoltarea socială durabilă a Republicii Moldova, dar și sporirea credibilității țării în plan extern.

25 Aprilie, 2012

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.