Despre cum arăta Basarabia sub dominație turcească (după Larry Wolff, Inventarea Europei de Est) …  Baronul Francois de Tott vizita Basarabia pe la 1767, în drum spre Constantinopol, unde urma să ocupe postul de consilier neoficial în probleme militare din partea Franţei pe lingă sultan. întimpinat de un  Tott a fost întîmpinat de un ,,mehmendar” … Read more