Proiect de scrisoare deschisa catre primaria municipiului Chisinau

Scriam, pe vremea cînd protestul nostru a silit primăria să dea înapoi, că avem nevoie de soluții bune și pe termen lung pentru a preveni repetarea scenariului din Scuarul Europei.

În grupurile de activiști s-a discutat necesitatea unor abordări de ordin structural/sistemic. Pentru că, zice experiența adunată pe durata a câteva luni, cazurile se repetă și ar trebui să ne îngrijim mai degrabă de rădăcina problemei decât de efectele ei.
Rădăcina stă, fără îndoială, în lipsa de transparență decizională de la Primărie.
Pentru a rezolva prima parte a problemei am propus să solicităm primăriei instaurarea unor mecanisme de consultare a societății civile și cetățenilor în privința amenajării spațiilor publice și a lucrărilor de construcție în centrul istoric al orașului Chișinău. Dezbaterile publice ar trebui să devină regulă.

Împreună cu alți prieteni ai Scuarului Europei am muncit o Scrisoare deschisă cu justificări legale pentru a sili primăria să organizeze permanent, deschis și onest consultații publice în privința construcțiilor din parcuri, scuaruri, alei, curți ale blocurilor și alte terenuri.

În felul ăsta am avea șansa de a discuta despre soarta parcurilor și a spațiilor publice încă la faza de proiect. Și am evita repetarea nesfârșită a aceluiași scenariu: ei pun garduri în parc, iar noi protestăm să fie demontate.

La o primă etapă am dori să discutăm textul Scrisorii Deschise. La o a doua etapă vom purcede la colectarea semnăturilor în spijinul ei.
Urmează textul scrisorii:

Către
Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chișinău,
Nistor Grozavu,  viceprimar al municipiului Chișinău
Consiliul Municipal al municipiului Chișinău

Scrisoare deschisă cu referire la elaborarea unor mecanisme de consultare cu societatea civilă și orășenii în privința construcțiilor din spațiile publice

În ultimul timp ne ciocnim tot mai des cu cazuri când spațiile publice ale orașului Chișinău sunt ciopârțite pentru a face loc unor blocuri locative, biserici, construcții cu destinație dubioasă sau spații comerciale. Menționăm câteva din ele – parcul din fața clădirii Kenford unde urma să se construiască o necropolă, parcul Șipca – cel care trebuia să găzduiască o biserică, parcul din strada Calea Ieșilor unde urma să se construiască un complex locativ de elită.
Simultan e în plină desfășurare un proces de privatizare a spațiilor publice și trecerea lor în proprietate privată. Pe căi obscure, Victor Șelin a devenit proprietarul unei bune părți a plajei publice a lacului Valea Morilor. Tot așa, cele două insule de pe lacul La Izvor au fost privatizate de către proprietarul unui restaurant.
Ultimul și cel mai răsunător exemplu de acest gen este Scuarul Europei din Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”. Acest loc important pentru oraș și pentru întreaga țară – aici se află și Aleea Clasicilor cu monumentele marilor noștri strămoși – a fost pe cale de a fi transformat în pizzerie.
Doar datorită reacției prompte a societății civile și a unor reprezentanți ai  Agenției pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) care au protestat la fața locului și au creat vizibilitate pentru acest caz, administrația orașului a emis decizia № 1351-d din 24 decembrie 2012 prin care a dispus retragerea autorizației și demontarea constucției.
În pofida deciziei primăriei care a fost  adusă la cunoștință și antreprenorului cel târziu miercuri 26 decembrie 2012 la orele amiezii, antreprenorul a continuat lucrările de construcție și a turnat pe ascuns beton la fundamentul construcției în noaptea dinspre 26 spre 27 decembrie 2012.
Încălcări și nereguli în privința obiectului comercial din Scuarul Europei.
Am identificat următoarele încălcări și nereguli în acțiunile primăriei, poliției municipale, inspecției în construcții și antreprenorului.
 1. La eliberarea autorizației nu au fost organizate dezbateri și audieri publice, așa cum prevede Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind Transparența în Procesul Decizional și Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administrația Publică Locală. Mai mult ca atât, proiectul deciziei nu a fost publicat nici măcar pe site-ul primăriei.
 2. Autorizația de construcție a fost eliberată fără avizul Ministerului Culturii și a altor autorități publice, așa cum prevede Hotărîrea Guvernului 978 din 2.09.2004, dar și Dispoziția 74-d din 21.02.2011 a Primarului General cu referire la construcțiile în centrul istoric al orașului.
 3. Autorizația a fost eliberată pentru reconstrucția stației de așteptare. În același timp a fost aprobat proiectul de construcție a unui obiect comercial cu două etaje.
 4. Deși, directorul Agenției pentru Inspectare și Restaurare a monumentelor a făcut o interpelare la primări încă pe 17 decembrie, răspunsul oficial nu a venit deși cazul este unul de interes major pentru oraș.
 5. Doar după declararea, de către reprezentanții societății civile, a angajamentului de a protesta public, primăria a emis decizia de stopare a lucrărilor de construcție, chiar dacă, în același timp, vice-primarul Nistor Grozavu încerca să convingă opinia publică de atractivitatea proiectului. Prin inacțiunea lor în perioada 17-24 decembrie, autoritățile publice locale au permis antreprenorului să distrugă gazonul și să demareze lucrările de construcție.
 6. Decizia primăriei № 1351-d din 24 decembrie, nu indică un termen de executare a prevederilor ei și nu formulează indicații precise cu privire la soarta ulterioară a terenului de sub construcție. Actul conține doar formula neclară” se obligă să amenajeze terenul alăturat obiectivului în starea corespunzătoare” Această formulare imprecisă servește drept scuză potrivită pentru inacțiunea primăriei și antreprenorului.
 7. Chiar dacă Decizia citată mai sus a fost adoptată (cel puțin formal) pe 24 decembrie, ea a fost adusă la cunoștința opiniei publice abia pe 26 decembrie.
 8. La acțiunea de protest organizată la 26 decembrie de câteva grupuri civice nu a venit nici un reprezentant al primărie, chair dacă au fost invitați. Constatăm cu această ocazie la autoritatea publică locală o absență a dorinței de a discuta cu societatea civilă.
 9. Chiar dacă primăria a dispus încetarea lucrărilor de construcție, antreprenorul le-a continuat pe ascuns.
 10. Nici până astăzi autoritatea de stat pentru inspecția în construții nu a luat atitudine pe marginea cazului ori cu referire la lucrările efectuate pe ascuns în noaptea dinspre  26 spre 27 decembrie.
 11. Primăria nu a luat vreo măsură de sancțiune împotriva funcționarilor ce au eliberat autorizația de construcție. De asemenea nu au fost sancționați funcționarii ce au ignorat în perioada 17-24 decembrie adresarea directorului AIRM,  Ion Ștefăniță.
 12. Poliția nu reacționează în nici un fel la adresarea asociației ”Salvgardare” din 26 decembrie și doar pasează dosarul de la comisariatul Buiucani spre comisariatul Centru și înapoi.
 13. Pentru gunoiul de la locul de construcție ce prezintă pericol pentru locuitorii și vizitatorii orașului nu au fost aplicate sancțiuni vinovaților – antreprenorului sau serviciilor primăriei.
Adresare către conducerea primăriei.
Recunoaștem că administrația orașului a făcut unii pași pentru stoparea construcției, dar considerăm că este insuficient.
Pentru a soluționa situația dată în particular, și problemele comercializării și privatizării spațiilor publice în general, solicităm următoarele.
Pentru obiectul din Scuarul Europei:
 1. Să emiteți o nouă decizie (prin anularea sau completarea deciziei № 1351-d din 24 decembrie) în cadrul căreia ar fi indicat executorul și termenul de executare a lucrărilor de demontare și amenajare a spațiului.
 2. Să supravegheați procesul de demontare a fundamentului, de evacuarea gunoiului de construcție de către antreprenor și de amenajare a teritoriului.
 3. În caz că antreprenorul refuză să execute lucrările de demontare și amenajare, acestea să fie efectuate de către serviciile specializate ale primăriei și costul lor să fie acoperit de antreprenor.
 4. În termenul cel mai scurt (30 zile) să fie identificate și sancționate persoanele ce au tăinuit sau au săvârșit încălcările în procesul de eliberare a autorizației.
 5. Să sancționați angajații poliției municipale care nu au reacționat la semnalul din 26 decembrie cu privire la lucrările efectuate de antreprenor pe timp de noapte.
Cu referire la spațiile publice în general:
 1. În temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind Transparența în Procesul Decizional, a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală și a Legii nr. 385 din 17.05.1996 cu privire la Principiile Urbanismului și Amenajării Teritoriului solicităm constituirea unui mecanism de consultații cu societatea civilă și orășenii în privința lucrărilor de construcție în parcuri, scuaruri, alei, curți ale blocurilor și alte terenuri.
 2. Publicarea imediată și regulată a tuturor deciziilor de autorizare a construcțiilor pe site-ul primariei așa încât locuitorii interesați să ia act de ele.
 3. În toate cazurile când e necesară organizarea unor audieri publice să participe în mod obligatoriu și funcționari din direcțiile corespunzătoare ale primăriei.
 4. Să fie aplicate sancțiuni reale (reieșind din Codul Contravențional al Republicii Moldova) pentru eliberarea autorizațiilor de construcție în absența documentației necesare .
 5. Să fie create mecanisme de control (de către direcția de arhitectură și urbanism sau cu inspecția în construcții) pentru a elimina posibilele încălcări pe viitor.
 6. Să fie creat un mecanism eficient și operațional de cooperare și coordonare a primăriei cu Ministerul Culturii în cazul intervenției în spațiile publice și în zona istorică a orașului.
 7. Să fie creat de către poliția municipală un mecanism operațional de reacție la apeluri din partea cetățenilor în zilele de sărbătoare sau weel-end când inspecția în construcții nu lucrează.
 8. Fiecare decizie a primăriei să conțină termenii preciși de executare și executorul concret al deciziei așa încât să fie anulate ambiguitățile.
Considerăm că aceste probleme cer măsuri imediate și de aceea solicităm examinarea acestei adresări în regim de urgență prin introducerea unor modificări în ordinea de zi a următoarelor ședințe a Consiliului Municipal Chișinău.
Suntem gata să participăm la discuții publice cu reprezentanții primăriei, cu participarea experților și mass media.
Ianuarie 2013

Ne-am bucura enorm dacă inițiativa noastră ar fi susținută și de alte organizații, instituții și cetățeni. 

2 thoughts on “Proiect de scrisoare deschisa catre primaria municipiului Chisinau”

 1. Ionela, nu ma apuc sa strig Jos cu Chirtoaca, pentru ca ne-am promis sa nu strigam lozinci politice. Ramanem pe unda civica. Mai e si circumstanta ca multe din deciziile defectuoase vin pe filiera Consiliului Municipal sau au fost adoptate pe vremea lui Vasile Ursu si Serafim Urechean, adica primarii precedenti.
  Vom avea insa grija sa-i cauzam cat mai multa insomnie primarului si aparatului primariei. Si-i vom aminti de toate la intalnirile cu el.

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.