Dumnezeu ca obiect de studiu. Cum se face.

Decizia Ministerului Educației de a introduce predarea obligatorie a religiei în școli a stârnit oarece dezbateri, mai ales pe internet, pentru că presa moldovenească tradițională, am mai scris, se cam face că plouă la tema religie și reacționează doar când e vorba de vre-un caz ieșit din comun (când vine Hristos, de exemplu, însă asta se întâmplă rar), dar și atunci nu prea tare, căci ziariștii sunt evlavioși și cu frica (față de Mitropolii) în sân. Puțina e-discuție despre relația Dumnezeu-școală, obligatorizată acum de Ministerul Educației poate fi găsită în câteva locuri:

blogul Olgăi Răilean,

cel al lui Ion Urusciuc, care bagă si copia unor dezbateri pe facebook,

o dispută la Jurnal TV între diaconul Andrei și Oleg Brega,

un șir de posturi pe blogul lui Octavian Racu,

și cam atât…

Discuțiile au fost ca întotdeauna la nivel.

La cel mai jos: pe de o parte, argumente rupte din ”Călăuza ateistului” (Dumnezeu nu există căci Gagarin nu l-a văzut, Biserica l-a condamnat pe Galilei și pe Giordano Bruno, deci ar fi împotriva progresului științific), pe ici-colo presurate cu semi-adevăruri sau cioturi legislative (Constituția, Dreptul la identitate, cetățenii sunt egali etc), de cealaltă parte – un amalgam interesant de marxism (critică a societății capitaliste, a consumismului, invocarea stării de putrefacție, atât de dragă leniniștilor), naționalism (cultura națională, ființa națională, ambele afiliate religiei) și, desigur, ortodoxism (importanța învățăturii lui Hristos, relevanța Bibliei)…

Ambele tabere au folosit liber și convingător amenințări, etichete – arsenalul propagandistului dintotdeauna…

În fapt, o discuție care a întâlnit, pentru a infinita oară stereotipurile și scurtăturile de gândire adunate din vremuri, ideologii și moduri de gândire/negândire diferite care populează spațiul public moldav.

Nu vreau să mai clonez o discuție fierbinte pentru a aduna trafic sau comentarii, ci mă interesează aspectul cel mai nediscutat al discuțiilor, punctul lor de pornire dar niciodată de destinație: cursul de religie însuși, conținutul lui și modul în care ar trebui, eventual, predat.

Post scriptum intermediar. Îmi clarific perspectiva, ca poziționarea mea în dezbatere, să fie transparentă, la fel și sursa argumentelor mele și mai ales, eventualele limite.

Deci, sunt un ateu în căutarea a Ceva, nu am găsit nimic încă, nici Aici, nici Dincolo. Implicarea mea în discuțiile privind rostul lui Dumnezeu în școală este cauzată și justificată de o percepție (subiectivă) a unor lacune în învățământul gimnazial și liceal din Moldova, și anume lipsa unei educații etice, culturale și spirituale, eliminată prin suprasaturarea programului de învățământ cu disciplini tehnice. Buni matematicieni, fizicieni sau memoratori de date istorice (cum este predată Istoria în școală) studenții mei de la Universitatea de Stat dar și cei de la Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (instituțiile la care am ținut ceva cursuri) erau lipsiți de abilități de dialog, schimb de idei, gândire abstractă, discernământ în valori.

Considerație preliminară

Cred că e posibilă și chiar utilă introducerea unui curs de Religie/Istorie religioasă/Etică religioasă în școala laică  a unui stat laic.

Motivație:

– Ponderea elementului religios în evoluția umanității. Istoria omenirii a fost, preponderent, religioasă, în sensul prezenței sacrului în organizarea socială și orice reconstituire, istorică sau existențială, a fenomenului uman trebuie să țină cont de această dimensiune dacă se vrea obiectivă, fidelă și autentică.

– Greutatea elementului religios (în particular cel creștin ortodox) în constituirea identităților regionale/locale/naționale în Europa de Est.

– Etica Religioasă, cea Laică (am în vedere sistemele morale care nu postulează un Dumnezeu sau o ființă supranaturală ca fondator și legitimator, Imperativul moral kantian de exemplu, sau sistemul etic al lui John Rawls) și cea Ideologică (atașamentul față de un stat) pot fi considerate ca metode legitime și egale de a socializa moral cetățenii. Dacă scopul educației etice este cultivarea unui respect pentru un set de valori care favorizează conviețuirea (preferința pentru adevăr, onestitatea, considerarea dreptului Celuilalt), și dacă scopul expres al acestor trei tipuri de etică apare ca fiind același, nu văd de ce am discrimina, dintr-un motiv sau altul (politic, ideologic, scientist) vreuna din ele…

– Importanța și continuitatea criteriului identificării religioase în comparație cu alte modalități de construire a identității: oamenii renunță mai ușor la identitățile lingvistice, naționale sau politice decât la cea religioasă.

– Prin intermediul religiei elevul are acces la noi semnificaţii şi valori, la răspunsuri specifice privind viaţa concretă şi sensul existenţial, la perspective de scurtă sau de lungă durată.

Principii pedagogice și ideologice.

1. Ministrul Educției, Leonid Bujor a afirmat că va fi creată o comisie din reprezentanți ai Ministerului și ai celor două Mitropolii: cea a Moldovei și cea a Basarabiei. Această comisie e prea puțin reprezentativă pentru a acoperi diversitatea religioasă și confesională a Moldovei. Un pas necesar ar fi extinderea comisiei prin invitarea unor reprezentanți ai altor culte religioase: catolici, protestanți, dar și pedagogi, membri ai societății civile.

2. Disciplina Religie trebuie să aibă un curriculum explicit, adoptat de Ministerul Educației în colaborare cu confesiunile și cultele religioase, în conținutul și predarea căruia să nu intervină variabile sau conținuturi ”ascunse” precum înlocuirea voluntară a cursului Religie cu studierea Bibliei, însoțită de săvârșirea unor ritualuri religioase.

3. Constrângerea, șantajul sau orice acțiune de intimidare directă sau indirectă, a părinților și elevilor pentru înscrierea la cursurile de Religie, și mai ales, pentru alegerea unuia din ele (în nădejdea că vor fi mai multe, cel puțin în comunitățile unde diversitatea religioasă este mare) trebuie interzisă.

4. Respectarea principiilor și valorilor fundamentale înscrise în Constituția Republicii Moldova (apropo, nu a fost supusă unui referendum pentru aprobare din partea poporului, ci dăruită acestuia, de către agrarieni în 1994, ceea ce pune întrebări mari asupra legitimității ei) și tratatele internaționale ratificate de Parlamentul Moldovei cu privire la drepturile individuale: toleranță, respect pentru diferențele individuale, lipsa discriminării, dreptul fiecăruia la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală şi siguranţa persoanei, viaţa intimă, familială şi privată, este și trebuie să fie obligatorie.

5. Celelalte confesiuni sau religii vor fi prezentate într-un spirit ecumenic de toleranță și fraternitate, cu eliminarea oricăror afirmații tendențioase sau ofensatorii. Mesajele apologetice sau apocaliptice vor fi excluse. Lecțiile religioase vor studia sensul mesajelor divine (sacre) și rolul acestora în educația Personalității.

6. Predarea istoriei și doctrinelor religioase va ține cont de diferențele între religii, dar, de asemenea, în egală măsură, va identifica, recunoaște și răspândi elementele comune ale acestora. Importantă este căutarea unui fond comun: experiența religioasă ca formă de trăire a transcendenței, ca modalitate de a gândi raportul Omului cu Cosmosul, Natura, alți Oameni.

7. Elevii trebuie să fie informați respectuos și nepărtinitor despre mișcările ecumenice și încercările de apropiere între religii, despre activitățile sociale ale religiilor precum și eforturile acestora de colaborare.

8. Recuperarea fenomenului uman, înțeles ca pluralism de experiențe, dar și ca năzuință spre Absolut, valori universale, eterne și comune tuturor oamenilor, va fi scopul primordial al cursurilor de Religie.

9. Dialogul religios (și interreligios) trebuie să fie, în manuale și practica de predare, lipsit de orice pretenție de superioritate sau resentimente față de alte culte/confesiuni.

10. Respingerea exclusivismului: nici o religie nu dispune de dreptul de a le condamna pe celelalte din motivul că ar fi schismatice, deviaționiste, false sau minciunoase.

11. Condamnarea inclusivismului: valorile universale nu pot fi legate intrinsec de o anumită religie particulară. Trebuie evitată și dispoziția de a gândi/considera adevărul moral al altor religii ca fiind parțial sau naiv.

12. Repudirea paralelismului: ideea conform căreia traiectoriile diferitor culte nu se intersectează niciodată, că ele diferă implacabil, că nu există nici o asemănare sau convergență între ele.

13. Acceptarea diversității și a complementarității, dar și a unității în diversitate: deși atât de diferite, religiile explorează experiențe și practici umane comune.

14. Eliminarea opozițiilor etice și ideologice binare: noi-ei, ale noastre-ale lor, practici superioare-practici inferioare și recunoașterea pluralismului experiențelor religioase umane.

15. Respect reciproc și sinceritate, tratare echilibrată a momentelor cheie ale istoriei religioase.

16. Recuzarea tuturor formelor de pretenții istorice ”legitimate” de  argumente ”istorice” sau ”doctrinare”. De exemplu, justificarea intoleranței față de musulmani prin invocarea luptei pe care Ștefan cel Mare a dus-o contra turcilor.

17. Refuzul înregimentării politice a Religiei și a propagandei politice pentru anumite partide/ideologii din partea celor care vor preda disciplina Religie.

18. Ca un corolar, evitarea înrolării învățământului religios în propaganda pentru o companie, corporație, sau altă instituție economică.

19. Curriculumul disciplinei Religie se va realiza prin integrarea a trei nivele:

– monoconfesional

– interconfesional

– laic.

Drept exemplu poate servi experimentul realizat de Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse care a introdus, pentru anii 2009-2011, cursul ”Fundamentele culturilor religioase și ale eticii laice, compus din 6 module care reprezintă diversitatea confesională a țării: modulul creștin, islamic, budist, iudaic, cultură religioasă și etică laică.

20. Integrarea, în cadrul cursului Religie, a perspectivelor culturologice, sociologice, antropologice, filosofice, istorice și psihologice asupra religiei și a fenomenului religios.

21. Interzicerea prozelistismului religios în sala de clasă.

22. Scopul educației religioase, ca și cel al educației laice va fi construirea unei comunități fundamentate pe valori comune, în pofida divergențelor de opinii, apartenență sexuală, culturală sau confesională.

Lecturi suplimentare:

Blogul lui Constantin Cucoș, de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, autorul unor manuale prețioase de Pedagogie, în special vezi:

Possibilités et limites d’une éducation religieuse dans la perspective interculturelle.

Curriculum ascuns si etos relaţional în educaţia religioasă.

L’étude de la religion – en tant que discipline d’enseignement – dans les pays à religion orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe.

Introducere la Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice.

Seria de posturi (în desfășurare) de pe blogul lui Andrei Stavilă.

RELIGIOUS EDUCATION IN CATHOLIC SCHOOLS IN EUROPE.

L’Enseignement religieux est-il en hausse ?

Enseignement du fait religieux.

Fernand Ouellet. L’étude des religions dans les écoles: l’expérience américaine, anglaise et canadienne.

О практике осуществления религиозного образования в государственных образовательных учреждениях Российской Федерации.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

33 thoughts on “Dumnezeu ca obiect de studiu. Cum se face.”

 1. Sint perfect de acord cu tot ce spui, insa in practica lucrurile sint ceva mai dificile. Dau un singur exemplu: daca sintem de acord ca toate religiile sint tratate / trebuie tratate in mod egal, atunci presupune ca in 5 ani la Iasi se dezvolta o comunitate voodoo. Are dreptul aceasta comunitate (mai ales daca isi trimite cpiii la aceeasi scoala) sa ceara predarea sistemului sau in scoala respectiva, pe linga ora de religie crestina si cea islamica? Conform principiului nostru, raspunsul este afirmativ. Pe de alta parte insa, e ciudat…
  .-= andruska´s last blog ..Decizia “Crucifixul” – episodul 5. Precedentul Marea Britanie: Lantisorul si cruciulita dauneaza grav sanatatii? =-.

  Reply
 2. eu cred ca ar trebui construit un algoritm prin care sa distribuim continuturile acestui curs de religie. sa zicem, in cazul Moldovei (nu stiu cum e in Romania), pot fi luate confesiunile care au mai mult de 1-2 % de credinciosi si ele sa obtina cam 60 la suta din continutul curriculumului (asupra cifrelor discutia ramane deschisa), alte vreo 5-10 la suta din continutul cursului sa fie dedicat studiului altor confesiuni religioase (inclusiv voodoo), care sunt putin numeroase, dar pot fi studiate pentru cultura generala a elevului, la asta se mai adauga vreo 20 la suta perspective istorice, antropologice, psihologice, culturologice si istorice asupra fenomenului religios, si vreo 10-15 la suta pentru etica laica…
  altfel, ar trebui sa tinem cont de principiul distributiei regionale al unei confesiuni: daca intr-o zona, voodoo sunt 60 la suta, fiind inregistrati oficial si actionand in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, nu vad nici o bariera ca cursul din acea scoala sa confere predominanta cultului voodoo…
  si o a doua solutie majora ar fi recunoasterea si permisiunea pentru culte de a deschide scoli la toate nivelele (de la scoli primare la universitati), scoli care, respectand legislatia tarii, ar practica invatamanul religios asa cum cultul in cauza il intelege…statul s-ar ocupa doar de certificarea acestor institutii…

  Reply
 3. DA unui curs de Istorie a religiilor (aşa cum a fost gîndit şi elaborat de Mircea Eliade) în şcoli.
  NU unui curs unilateral, de îndoctrinare în şcoli, care ar putea încuraja şi mai mult intoleranţa printre credincioşii ortodocşi.

  Credinciosul trebuie să fie tolerant, după exemplul lui Iisus Hristos. Credinciosul adevărat trebuie să admită şi părerile altora, chiar şi convingerile ateiştilor.

  Credinţa adevărată, după cum eu înţeleg, trebuie descoperită prin studiul comparativ al mai multor religii.
  .-= Ψ´s last blog ..(sondaj) “Procesul de la Bologna”, miros de sulf al planurilor cincinale socialiste care demoralizează studenţii? =-.

  Reply
 4. iti place sa zidesti imperative si sa bombardezi posturile (unele) cu surse care si mai de care… sa zicem, cu partea teoretica stai teafar. insa cu ailalta – practica – care trebe aplicata cum ramane?

  vad ca ai apelat din start la o conceptie pragmatista, e ok. sa fie asa cum spui – cursul de religie (religii?), laicizata, necesara/utila, si/sau obligatorie tineretului studios.

  niste intrebari: vei ramane tu, Vitalie, sau un oarecare Bujor, sau un politruk ppcd-ist pe nume Racu, chezasi pentru faptul ca in urma unor cazuri singulare care s-ar putea produce, niste compii sa-si dezvolte tot felul de nervoze si sa aiba un comportament schizoid (mostra:in cazul unor devieri totalmente de la imperativele pe care le-ai presupus ca ar fi necesare)? pune cineva ramasag ca n-ar veni cel putin un nene barbos sa le zica copiilor ca genul de muzica pe care ei il asculta sau filmul cutare, care contine “elemente antireligioase” (mostra: teatrul “Monoloagele vaginului” acuzat pentru ca promoveaza idei afurisite si antifalice) sunt ne-crestinesci? ca persoanele gay tre balamate/anatemizate in public, iar sa gandesti/verbalizezi ceva pro la adresa acestora reprezinta o etapa primara de manifestare a nebuniei (fiindca Isus a avut cu totul altceva in vedere atunci cand a spus: “sa-ti iubesti aproapele tau”)?

  hai asa: ideea de a introduce ca obiect de studiu religia (totusi, poate am auzit rau, dar care ar putea fi denumirea definitiva a obiectului, dupa tine?) n-o fi definitiv fariseica, venind dinspre pragmatism. insa, nu cred o iota ca s-or gasi destule cadre didactice competente care sa predea materia respectiva asa cum zici in cele puncte ianintate.

  intr-o alta dezordine de idei:
  1) ma deranjeaza mult faptul ca cineva isi propune sa porneasca niste experimentele pe seama copiilor;
  2) cred ca real sunt urmarite alte scopuri, pur clericale: pe de o parte, de impartire a puterii intre Mitropolii si, pe de alta parte, o posibila cununie dintre puterea laica si cea religioasa (“dostoievshina” curata);
  3) luand in consideratie evenimentele de dupa 7 aprilie, ai zice chiar ca o “morala crestineasca” bagata pe gat tineretului e obligatorie.
  4) hai sa privim lucrurile si sub un unghi: din partea cui vin asemenea idei? (cine sunt concret persoanele/grupurile respective?)
  5)poate demosul si are ceva de castigat (identitate, constiinta nationala, fraternitate – o vinegreta de beneficii) doar ca mai e vorba aici si de niste ambitii politice, afectivitati tarcovnicesti, distribuire de putere si controlul asupra maselor.
  .-= dorel curtescu´s last blog ..De povestit (povesti pentru noi) =-.

  Reply
 5. De acord cu Dorel Curtescu.
  Cred ca predarea religiei in scoli este o mare tampenie si ca este gresit in a prelua modele din Federatia Rusa. Si mai cred ca Moldova ar trebui sa priveasca spre Europa si sa vada ce se intampla acolo. Chiar as vrea sa vad cine o sa predea Islamul in scolile din Moldova sau cine le va da voie iehovistilor (exclusi din nu stiu ce motiv din schema ta) sa intre in scoala.
  Moldovenii si asa sunt nauci, daca le mai dai si religie la scoala nu mai au nevoie de altceva. Este un alt experiment pe seama copiilor, care serveste intereselor Mitropoliilor.
  Probabil putini se impotrivesc, pentru ca stiu ca risca sa fie agresati fizic.

  Reply
 6. @Mihai,
  1. contrapunerea Europei si Rusiei este falsa….daca citesti rusa, vezi aici o sinteza a practicilor predarii religiei in scoli in tarile Europei, inclusiv cele membre ale Uniunii Europene: http://pedsovet.su/publ/13-1-0-517

  daca nu, o sinteza rapida:
  Belgia, art. 24 al Constitutiei (aici – http://www.senate.be/doc/const_fr.html ), punctul 1, 3 stipuleaza pentru elevi dreptul la educatie religioasa, daca comunitatea decide sa plateasca pentru asta…

  Marea Britanie, Education Reform Act din 1988 (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880040_en_2#pt1 ) stipuleaza:
  – sectiunea 2 (1a): provision for religious education for all registered pupils at the school
  – sectiunea 6 (1): all pupils in attendance at a maintained school shall on each school day take part in an act of collective worship.
  – sectiunea 9(3) ofera posibilitatea parintilor de a-si retrage copiii de la savarsirea ritualurilor

  Germania, art 7 (3) al Constitutiei (https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf) – Religious instruction shall form part of the regular curriculum in state
  schools, with the exception of non-denominational schools.

  Grecia, art. 16 (2) al Constitutiei (http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html#A3) stipuleaza: Education constitutes a basic mission for the State and shall aim at the moral, intellectual, professional and physical training of Greeks, the development of national and religious consciousness and at their formation as free and responsible citizens.

  in fapt, nu exista o regula unica pentru membrii Uniunii Europene in privinta predarii religiei in scoala, fiecare tara decide de una singura, unicul numitor comun fiind respectarea prevederilor Conventiei Europene cu Privire la Drepturile Omului si a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului…

  2.am zis ca vor fi acceptati si protestantii, citeste mai bine…

  3. chestia cu naucia moldovenilor trebuie jsutificata.

  4. pe mine nu m-a muscat nici un preot inca, si din cate stiu, nimeni nu a fost muscat de cineva in sutana…iar incidenta agresiunii in randurile preotilor este mult mai mica decat in masa mirenilor…

  Reply
 7. @Dorel, nu pot sa ma pun chezasie pe/pentru nimic, si cred ca nimeni n-o poate face cu atat mai mult in acest subiect delicat al religiei, pe care toata lumea pretinde ca-l intelege… nu pot garanta asupra unor cazuri singulare (mi se pare fortat si cam naiv: poate cineva sa garanteze ca unele crime singulare nu se vor produce? sigur ca nu, dar asta nu inseamna ca anulam intreg sistemul legislativ)…garantii 100 %, ca la anvelopele germane nu poate oferi nimeni si nici nu cred ca e nevoie de ele…
  ceea ce se poate construi este un sistem de supraveghere si sanctiuni pentru derogarile, in procesul predarii religiei, de la principiul tolerantei sau de la restul principiilor… o comisie, un departament, un cod deontologic ar face o treba minunata…
  2. eu recunosc, pentru religie un fel de adevar al ei…daca profesorul de istorie are dreptul sa vina sa spuna ca filmul Troia contine inexactitati istorice si deci denatureaza adevarul despre razboiul troian, de ce nu am acorda si acest drept, in aceleasi limite ale tolerantei, profesorului de religie sa spuna ca subiectul filmului “Codul lui Da Vinci” nu se regaseste in Biblie si ar fi o creatie epica hollywoodiana, nimic mai mult… si cred, poate fi conceputa o abordare linistita, onesta, cu discutarea argumentelor… preotii au dreptul sa explice ca anumite tipuri de spectacole/muzica pot contine si un mesaj violent/inuman/apeluri la agresiune/violenta verbala sau sexuala…ca tot nimeni nu se ocupa de asta

  3. marea problema va fi pregatirea cadrelor, actualii preoti mi se par incapabili de a preda onest aceasta disciplina deci va trebui cumva sa fim atenti la implementare, sa monitorizam indeaproape si sa raportam incalcarile care, speram vor fi sanctionate.

  4. curriculum-ul propus de mine nu e unul pragmatist, ci mai degraba umanist… elevilor nu li se va preda disciplina asta Educatie Sprituala/religioasa doar cu scopul de a aduna data, informatii si chestii tehnice (nume, ani) ci pentru a li se transmite un mesaj, care, cred, poate fi construit: un mesaj de toleranta si dialog interconfesional…

  5. pentru asta, vor trebui create noi manuale care sa fie elaborate in conformitate cu curriculumul umanist…

  6. Dorel, ideea predarii religiei vine din partea Bisericii, mi se pare firesc, si banuiesc un mare interes, la fel de firesc, pentru mine insa conteaza:
  – ideea e buna
  – merita sa fie implementata
  – implementarea ei trebuie facuta prin respectarea anumitor principii legale, pedagogice, politice, civile…

  in fapt, eu cred ca discutiile despre cazurile particulare de lezare a drepturilor elevilor vor veni mai tarziu…ar fi fain sa obtinem din partea ministerului largirea comisiei care va elabora programul disciplinei, apoi, sa urmarim elaborarea manualelor pentru acest obiect…
  suportul de curs existent, Conceptia predarii religiei crestin-ortodoxe, 2003, clasele I-IV, Biserica Ortodoxa din Moldova, Mitropolia Chisinăului si a Întregii Moldove, Chisinau, nu mi se pare suficient de “deschis” si “onest”.

  Reply
 8. stiam prea bine ca nu poti ramane chezas inaintand o teorie. era, de fapt, o intrebare retorica. (atunci cand am mentionat de niste “cazuri singulare”, doream sa dau dovada de bun simt si sa fiu, poate, prea modest, caci n-am de gand sa produc panica; sunt cointeresat intr-un dialog cu minte.)

  teoria rareori face casa buna cu surata ei, practica. or, aplicarea unei teorii e o cu totul alta mancare de peste. de aia argumentul meu nu e naiv deloc, in ciuda faptului ca nu te chem in fata nici unei instante sa juri cu mana pe vreo carte sfanta. daca subiectul ne priveste pe fiecare din noi, de ce atunci cand este el invocat “celuilalt” brusc sunt ridicate constructii arbitrare care vor sa ne desparta?

  nu am incredere in ce spui, pentru ca traiesc in RM si stiu ce valoare au imperativele in acest spatiu cultural: ele functioneaza partial. nu cred in nici un sistem de supravehere care sa-l sanctioneze pe fiecare dupa ne-merit. practica arata ca, in cazul autoritatilor, atunci cand vine vorba sa sufle o fonema impotriva cultului religios majoritar acestia se cam sfiesc. de ce? (retoric). poate pentru ca nu vor sa mearga impotriva “sistemului”?

  imi aduc aminte de un caz recend cand minoritatile religioase (iehovisti, enoriasii bisericii penticostale s.a.) dorind sa organizeze un miting in centrul capitalei au fost marginalizati si li s-au incalcat drepturile asigurate prin LEGE; primilor, carora le-au fost retrase drepturile asigurate prin LEGE, aveau indemnizatie de la primaria Chisinau (deci nu actionau contrar codului legislativ in vigoare), insa mitingul lor a fost inabusit. crestin-ortodocsii, reveri, nu aveau o indemnizatie sa organizeze un miting in centrul capitalei (nu aveau actul la mana), insa in ciuda faptului au considerat ca, anume ei, au ceva mai important de spus (cui?). crestinii cu credinta “dreapta” (care sunt 90% si ceva dupa statisticile alea care se tin pe scuipat) au lezat statul de drept, Constitutia tarii si alte IMPERATIVE internationale care asigura (“de jure” si, cateodata, “de facto”) protectie omului in fata naturii.

  acum hai sa vedem: ce a facut primarul orasului – a incercat sa aplice legea? poate a incercat s-o faca altcineva in locul lui?

  vreau sa fiu explicit, fara a-l acuza personal pe un Chirtoaca sau pe un Xulescu, care tre sa intre – conform logicii – in pielea tapului ispasitor. e vorba de o atitudine crestineasca pe care o impartim: care crestin, in mite teafara, protesteaza impotriva altui crestin in momentul cand depisteaza ca au fost incalcate drepturile unui iehovist? or, a te implica intr-un atare serviciu risti sa obtii calificativul unui “renegat” al cultului propriu.

  nici un politic din RM nu vrea sa mearga impotriva “sistemului” pentru ca asta inseama, daca nu sa puna cruce pe intrega cariera politica, atunci, cel putin, sa-si aprinda un foc sub cur.

  => imi rezerv opinia pur subiectiva de a sustine ca argumentele tale (ce au propria ratiune subiectiva) nu tin. or, ceea ce iti propui prin “ar trebui sa construim un paradis” e un mit utopic, desi foarte atractiv.

  p.s. 1 spune-mi pls si mie, ca poate eu nu inteleg, exista vreo gena milenara care perpetuiaza constiinta noastra mioritica ce dezvolta gandirea prin divagatie? nu pot intelege un simplu lucru: de ce atunci cand apare o problema, primul lucru care se cuvine a fi facut prin partile noastre este s-o punem la vot, fara ca, in prealabil!!!, sa fie elucidat 1) substratul deplin al acesteia si 2) sa fie prevazut in baza unui plan normal cum va fi cu putinta implementarea respectivei? (asta deja nu-i retorica).

  se intampla uneori de se mai ridica vertical un nefericit cu intrebarea: “fratilor, da eu n-am inteles un detaliu… “, insa asa cazuri, chiar daca apar, ele oricum nu rezolva problema, pentru ca multimea brusc incepe sa polemizeze si sa reinvie tema votului: care-i
  “pro” si care-i “kontra”?

  dar, rezolva asta cumva problema (pentru ca ea ramane)?

  cum vrei sa construim ceva durabil?

  p.s.2 cu referire la umanism – in -isme nu cred.

  pace!

  Reply
 9. argumentul: “traiesc in RM si stiu ce valoare au imperativele in acest spatiu cultural” e un fel de efect Pygmalion, profetie care se autoindeplineste si perpetueaza situatia pe care cica ar descrie-o…sunt de acord ca implementarea legilor lasa mult de dorit in Moldova si mai sunt de acord ca in conditiile actuale, asa cum a fost configurat procesul de introducere a predarii religiei in scoli – componenta comisiei, suportul partinitor al autoritatilor, cursul risca sa se transforme in prozelistism religios …
  totusi, nu sustin fatalismele pentru ca cred, e in mainile noastre abilitatea de a schimba ignorarea legii in respectarea ei: reteta e simpla si nu trebuie sa inventam bicicleta – transparenta maxima, claritate a formularii in manualele de studiu, competenta profesorilor si corectitudine a evaluarii plus pedepsirea sanctiunilor…exista deja un mecanism legislativ relativ coerent si actualizat, care tine cont de regulile internationale (am scris si eu despre cazul cu adventistii, cam in aceeasi cheie, Chirtoaca trebuie invinuit, situatia insa nu e mai obisnuita decat cu alte incalcari – Primaria va pierde la CEDO, daca aia au actionat-o in judecata, si dreptatea va fi restabilita…)
  inca ceva, un fel de background, ca sa fie inteleasa pozitia mea: nu am fixat repere temporale nici planuri cincinale, eu cred, cum am mai zis ca e posibila in principiu predarea religiei in scoala laica, nimic scandalos in asta, mai cred ca religia poate fi predata onest, tolerant, asa cum se face in alte tari, si mai cred, ca in urmatorii cativa ani respectarea tuturor acestor principii este dificila, daca nu chiar imposibila…
  de aia am zis ca actualele manuale de educatie religioasa nu-s bune, si cadrele didactice care vor preda obiectul pur si simplu nu exista inca…adica, predarea religiei in scoli e o chestie pe termen lung, nu pentru maine sau saptamina viitoare…
  …ma mai gandesc la un lucru, un fel de ambiguitate a perpceptiei discriminarilor si intolerantei: cand cineva numeste un elev bou, prost, idiot (situatie frecventa in scoli), putini parinti/societate civila reactioneaza ca ar fi ne-etic sau ar leza demnitatea acestuia…cum insa cineva i-ar zice elevului ca televizorul poate avea si o influenta proasta, ca anumite seductii sunt mituri, sarim si zicem ca e vorba de incalcarea drepturilor elevilor si a demnitatii lor…
  in parte, implementarea cursurilor de religie ar fi mai putin spinoasa si mai putin susceptibila de a fi prozelita, deci partinitoare, daca ar fi suplimentata de introducerea altor obiecte umaniste in scoala, eliminate, rand pe rand din varii motive: filosofia, logica, psihologia, istoria culturii, etica…
  sigur, deranjeaza tacerea suspecta a mass-media, organizatiilor societatii civile si reactiile gresite ale autoritatilor in unele cazuri de conflicte religioase, dar lucrurile astea se pot corecta..dialog, presiune, mecanismele sunt cunoscute…
  in fine, discutia noastra e o parte a uneia mai mari cu privire la caracterul scolii si la esenta curriculumului scolar in general: scoala educa/cultiva sau doar transmite cunostinte/informeaza…eu cred ca le face pe ambele…

  Reply
 10. 1. @ Vitalie ai uitat sa precizezi cateva puncte ca Belgia, Germania si Marea Britanie sunt primele doua federale, iar ultimul commonwealth si ca toate au fost scuturate de razboaie pe motive religioase, iar prevederile constitutionale sunt o consecinta a istoriei. In Moldova asemenea conflicte nu au fost, dar vad ca lumea le cauta.Grecia nu este cel mai bun exemplu – nu uita ca femeile care calca pe muntele Atos sunt arestate si amendate …

  Eu as zice sa luam drept exemplu Franta, daca tot suntem francofoni, ce scrie in Constitutia Frantei? :)) Scrie in constitutiile mentionate de tine ca acele state sunt laice? NU cred, tocmai pentru ca sunt federale si fiecare regiune are traditiile ei.

  2. de scris ai scris tu, dar nu cred ca toate confesiunile vor fi reprezentate in scoli. Cine va decide? Statul ortodox? Comunitatea ortodoxa locala?

  3. Sorry, nu am cum sa justifica naucia altora. Iar religia nu face decat sa nauceasca si mai mult lumea.

  4. serios? pai cine scria despre cum organizatiile religioase au blocat protestul homosexualilor in Chisinau? Cine arunca cu rosii stricate in redactia Timpului? Cine bloca inregistrarea Mitropoliei Basarabiei si a musulmanilor in RM? Lasa ca am vazut ce prezinta preotii, niste profitori pe seama babutelor ametite de cap. Isi bat joc de oameni justificandu-se prin traditii. Cred ca ar fi bine sa faci un sondaj pe la faculateta de teologie din chisinau sa vezi de ce vrea lumea sa devina preot in RM si pe urma vorbim despre adevaruri religioase etc.

  5. De ce sa nu se predea darwinismul in scoala?

  Reply
 11. @Mihai,
  5. evolutionismul, cu darvinismul ca si component principal se preda in scoal, deja, in cadrul lectiilor de biologie, istorie.

  4. comiti ceea ce se numeste, in logica, reductionist falacy (greseala reductionista), cea de a faca generalizari despre grupuri intregi in baza observatiilor unor cazuri individuale…ca Gheorghe si Ion sunt idioti nu aduce dupa sine concluzia ca intreg grupul din care ei fac parte (comuna, oras, tara, continent) e compus din idioti. faptul ca s-au gasit cativa ortodocsi care au fluturat icoane impotriva adventistilor sau homosexualilor nu inseamna neaparat ca toti ortodocsii fac asta, ca toti sunt extremisti…e vorba totusi de niste grupuri minoritare si marginale (“Marele” protest impotriva adventistilor a adunat tocmai cateva sute de crestini), si nu de intreaga comunitate ortodoxa… si daca justitia si-ar fi facut treaba cum se cuvine (adevarata problema in acel caz), cred ca democratia ar fi avut de castigat in Moldova…
  e adevarat ca sunt si printre preoti idioti, oameni corupti si rai..dar distributia nu cred, e mai mare decat in randul celorlalti…apoi, coruptia lor e de fapt coruptia societatii intregi…repet: daca statul si-ar face treaba bine, daca ar pedepsi pe hoti acolo unde sunt, daca ar impune ceva transparenta in biserica (n-o face pentru ca e o moara electorala utila) atunci coruptia printre fetele bisericesti, si in restul societatii ar putea fi minimizata…

  3. daca te intereseaza atat de mult demnitatea si drepturile cetatenesti care vor fi lezate de introducerea religie in scoala, ar trebui sa te ingrijoreze si acuratetea calificarilor verbale: a-i zice unuia nauc, fara probe, e la fel cum ai face prozelitism religios…

  2. sigur, comunitatea cu 3 enoriasi nu are aceleasi reprezentanta/importanta ca si cea cu cateva zeci de mii sau sute de mii.. vezi in comentariul nr. 2, am incercat sa schitez o varianta de algoritm…

  1. Europa e plina de modele. sugeram ca nu exista unul unic, ci fiecare tara isi alege unul, in functie de trecutul sau, de realitatile politice..pe scurt, e o chestie interna ce tine de modul de perceptie de sine a societatii in cauza…de aia zic ca discutia ramane deschisa si orice argumente suplimentare sunt utile…iar decizia finala va trebui sa ne apartina noua, daca va trebui, se poate de trecut prin referendum…ca asa se “cumpara” legitimitatea in statul democratic… laicitate/religie sunt raporturi care trebuie si ele discutate.evaluate, uneori reevaluate…
  si da, cred ca cultele religioase au dreptul la niste forme de autonomie ce nu pot fi abolite, daca nu incalca drepturile cetatenilor sau nu le pun in pericol vietile acestora…daca doctrina crestina (in care eu de exemplu nu prea cred) postuleaza inaccesibilitatea, pentru femei, a altarului sau a Muntelui Atos, eu cred ca e dreptul lor…lezarea dreptului privind libertatea circulatiei nu poate fi invocata aici: la fel cum e dreptul meu sa nu permit cuiva, sub pretextul libertatii circulatiei, sa intre in patul meu conjugal…e vorba de intimitatea comunitara, care trebuie respectata, daca nu pune in vre-un fel, in pericol, integritatea psihica sau fizica a cetatenilor…

  Reply
 12. >>argumentul: “traiesc in RM si stiu ce valoare au imperativele in acest spatiu cultural” e un fel de efect Pygmalion, profetie care se autoindeplineste si perpetueaza situatia pe care cica ar descrie-o…

  daca spuneam ca traiesc in Madagascar si am vazut lemuri, tot ar fi fost efect Pygmalion? n-am pofta sa polemizam pe loc, asa ca fie si Galateia.

  >>(am scris si eu despre cazul cu adventistii, cam in aceeasi cheie, Chirtoaca trebuie invinuit, situatia insa nu e mai obisnuita decat cu alte incalcari – Primaria va pierde la CEDO, daca aia au actionat-o in judecata, si dreptatea va fi restabilita…)

  dar, inainte de a fi legea aplicata corpului, “infractiunea” a fost savarsita (ghilimelili sunt pentru a arata atitudinea relativa a faptului cum e perceputa incalcarea legii in cazul respectiv). stii, chiar vreau sa-mi fie cantarit un funt de biftec de Chirtoaca pentru a considera ca legea triumfa…

  >>…ma mai gandesc la un lucru, un fel de ambiguitate a perpceptiei discriminarilor si intolerantei: cand cineva numeste un elev bou, prost, idiot (situatie frecventa in scoli), putini parinti/societate civila reactioneaza ca ar fi ne-etic sau ar leza demnitatea acestuia…cum insa cineva i-ar zice elevului ca televizorul poate avea si o influenta proasta, ca anumite seductii sunt mituri, sarim si zicem ca e vorba de incalcarea drepturilor elevilor si a demnitatii lor…

  ai ai ai… cu smecheriile astea folosite la nivel de limbaj intr-o argumentare n-o scoatem in capat. + crezi ca cazurile se anihileaza reciproc? daca nu le-am pune in aceeasi oala, ci analizam cazurile separat le dam de hac, altfel nu.

  p.s. nu mentionez argumentele tale cu care sunt de-acord. e in plus.
  .-= dorel curtescu´s last blog ..De povestit (povesti pentru noi) =-.

  Reply
 13. 1. “5. evolutionismul, cu darvinismul ca si component principal se preda in scoal, deja, in cadrul lectiilor de biologie, istorie.”

  Vitalie, darwinismul nu se preda la orele de biologie. Cred ca faci o confuzie. Poate ca este mentionat numele lui Darwin. Oricum eu ma refeream la o disciplina separata; asa putem sustine ca si religia se preda in cadrul filosofiei si istoriei :)) si in general daca avem filosofie nu mai este nevoie si de religie.

  2. Vitalie nu am spus “idioti” asta ai adaugat dumneata, eu am spus nauc, adica dezorientati, confuzi, adica nu stiu cine sunt, ce vor, incotro merg, sunt cea mai saraca tara din Europa, nu stiu ce limba vorbesc, femeile sunt traficate etc. etc. Daca tot vii cu argumente logice pai te rog sa vezi mai sus, nu am spus ca TOTI (=tot grupul) sunt nauci, ci am sugerat ca in general moldovenii sunt nauci, adica am lasat loc si pentru exceptii. Daca spui ca italienii sunt vorbareti si nemtii disciplinati, lumea te va crede, nu tre sa vii cu demonstratii ultra-sofisticate se vede/se aude. Asa e si cu moldovenii, in general sunt nauciti/nauci.

  De asemenea nu spun ca toti ortodocsii sunt radicali, asta adaugi dumneata (dar nici toti musulmanii nu sunt fundamnetalisti, dar 9/11 a avut loc). Asa e si cu ortodocsii; va creste nivelul de indoctrinare religioasa si probabil vor fi mai multi care vor arunca cu oua in homo si in redactiile ziarelor, iar pe urma poate chiar cu bombe. Mi se pare logic, nu?

  Biserica ortodoxa in Moldova la fel ca in Rusia, Romania este contopita cu statul. Este o distinctie falsa in aceste societati. Cum scrie DC mai sus nici un politcian nu va porni impotriva bisericii.

  dle ce treaba are statul cu educatia preotilor? Doar nu-i face statul corupti pe preoti. Una-doua statul … cred ca ar trebui sa te debarasezi de acest reflex comunist. Statul nu se poate ocupa de toate si de cele mai multe ori face niste mari kkt-uri cand se baga.

  3. Cred ca este grav ceea ce spui: “Daca doctrina crestina (in care eu de exemplu nu prea cred) postuleaza inaccesibilitatea, pentru femei, a altarului sau a Muntelui Atos, eu cred ca e dreptul lor…lezarea dreptului privind libertatea circulatiei nu poate fi invocata aici.”

  si daca doctrina crestina spune ca nu tre sa avortezi, atunci femeile care avorteaza trebuie arestate si amendate, nu?
  sau daca doctrina crestina spune da-i a cezarului ce-i a cezarului, atunci supusul (adica cetateanul) tre sa nu protesteze niciodata intro democratie.
  doctrina crestina sa nu inlocuiasca legile statului laic, asta zic eu.

  Reply
 14. Personal am asistat la doua cazuri, in care lumea astepta preotul ca sa ingroape mortul si asa a asteptat lumea vreo 4-5 ore pentru ca asa i s-a sculat preotului. Exact. Traditia spune ca tre sa ingropi cu preot, iar daca preotul nu vine nu poti ingropa omul si lumea statea in soare si astepta. Iar preotul intre timpse uita la un film.

  Reply
 15. Sunt de acord cu Dorel Curtescu in privinta problemei cadrelor. Ideea o fi buna, dar nu vad cum ar putea fi realizata la nivel in viitorul apropiat. Practic, avem nevoie de oameni educati deja in spiritul culturii pe care incercam s-o promovam prin aceste programe educationale. Si decit sa fie inclus acest obiect in curriculum si de nevoie sa fie angajate persoane incapabile de a preda religia in maniera descrisa de tine, pai chiar cred ca mai bine deloc.

  afara de asta, nu stiu daca ideile despre toleranta vor fi transmise cel mai eficient intr-un curs de religie. Mai de folos ar fi un curs de filosofie a religiei. De altfel, un curs bun de filosofie ar dezvolta si acele abilități de dialog, schimb de idei, gândire abstractă, discernământ în valori care, dupa cum spui, le-au lipsit studentilor tai. Nu stiu daca se (mai) preda filosofia in liceu pe la noi. Pe vremea mea doar clasele de profil umanitar aveau acest curs (dar nu in toate liceele), o data pe saptamina, si instruirea lasa foarte mult de dorit.

  Reply
 16. @m, problema cadrelor sta oricum…indiferent ca vrem/obtinem introducerea cursului de filosofie/pishologie/logica sau religie…
  disciplinele socio-umane, cu exceptia istoriei (din motive lesne de inteles), au suferit cel mai mult cu ocazia aiurelii zise tranzitie…
  intai, exilul masiv al profesorilor in strainatate, apoi, numarul mic de burse in universitati si colegii, si deci specialisti pregati, intr-o tara care a visat, ca in vremurile bune sa aiba cat mai multi agricultori, ingineri, avocati si medici…la Facultatea de istorie si filosofie, a USM, bunaoara, numarul de burse pentru filosofi nu depaseste cifra de 30…putintel…
  in fapt, nu prea exista cadre pentru nimic – iar scoala, in principal sta pe umerii generatiilor batrane…
  educatia oamenilor in spiritul principiilor umaniste compilate de mine ar lua timpp: cel putin 4-5 ani, dar nu cred ca ministerul vrea asta…
  altfel, asupra continutului unui curs de religie se pot construi o multime de dezbateri: eu as include, alaturi de perspectiva filosofica a religiei si pe cea antropologica, psihologica, istorica…dar iar, ministerul si cele doua mitropolii nu doresc asta…vor prozelitism…
  si va trebui sa luptam impotriva acestor actiuni care ar putea crea intoleranta…
  pozitia mea: in principiu, predarea religiei in scoala laica e posibila, daca se tin cont de niste principii si reguli… in forma in care ministerul si mitropoliile concep acest obiect la moment, este inadmisibil…

  Reply
 17. @Mihai,
  1. la biologie se preda evolutionismul, asta fiind pilonul filosofic pe care sta obiectul in cauza: omul este vazut ca o specie intr-un lant de alte specii, este trasata linia asemanarilor (si deosebirilor) in evolutia regnului uman…la fel, predarea istoriei tine cont de perspectiva evolutionista si porneste istoria umanitatii ca fiind o continuare a unei evolutii a unor primate si a dobandirii treptate, de catre acestea, a unor abilitati… cred ca e ok, si e suficient..si nu ar fi nevoie de un curs special pentru drawinism, care e unul dintre componentele evolutionismului…

  2. orice generalizare trebuie sa vina cu probe, nu ai, atunci fa te rog efortul de a-i considera pe moldoveni si pe restul, oameni cu ratiune si ceva discernamant…sa le zicem simplu: cetateni, indivizi, fara calificative.
  2a. statul e garantul respectarii legii, statul e cel care distribuie sanctiuni, unica institutie ce detine, cum zicea Weber, monopolul asupra violentei legitime..e, cand statul e partinitor, lucrurile o iau razna..situatia acum e cam asa…de aia zic ca vinovatii pentru starea de lucruri (inclusiv pentru intoleranta religioasa la Chisinau) sunt multi si pot fi gasiti in numeroase cabinete, atat ale Bisericii cat si ale puterii…am semnalat, ori de cate ori a fost nevoie, abuzurile…si voi continua…

  3. diferenta intre avort si interzicerea intrarii pentru femei, in altar, e semnificativa…femeile au dreptul sa faca avort, cred eu, e dreptul lor, sigur si obligatia, atunci cand e posibil, sa dea totusi nastere acestor copii. in fapt, dreptul la avort trebuie stipulat in legislatia laica…iar daca un tip de comunitate are o alta atitudine fata de el, mi se pare firesc…e dreptul lor la alegere…
  dar cu taina altarului lucrurile stau ceva mai simplu: comunitatea decide asupra unor reguli interne ale comunitatii religioase, daca aceste reguli nu lezeaza integritatea fizica a nimanui, nu-i pune viata in pericol, si nu incalca in mod flagrant vre-un drept fundamental, atunci e ok…las altarul sa fie interzis pentru femei. dupa cum alcovul meu e interzis pentru gura-casca din curte…acelasi drept la intimitate…

  ceea ce ma deranjeaze pe mine sunt cateva confuzii subtile:
  laicitate si ateism…laicitatea inseamna separarea statului si a scolii de biserica, dar nu neaparat in folosul conceptiei ateiste..la fel de mult, cred trebuie de evitat si extremismul ateu care zice ca toate-s povesti, sacrul e mit, totul e neadevar,binele e aiureala, abureala…
  laicitate si etatism… e greu, pentru adversarii introducerii religiei in scoala sa accepte prezenta acestui curs, dar nu e greu sa tolereze tot felul de alte obiecte care cultiva supunerea neconditionata a elevului fata de niste imperative statale: iubirea de Patrie, steag, imn, limba de stat, identitate nationala, identitate etnica, respectul fata de un anume stat etc…

  Reply
 18. @Vitali
  1. Nu, nu se preda la biologie in RM evolutionismul (adica “pilonul filosofic”:) Dupa cum am zis mai sus daca se preda filosofia, de ce este nevoie de religie? Nu am auzit nici un contra-argument.

  2. Da, dle aparator al moldovenilor, moldovenii sunt nauci/nauciti pana la proba contrarie. Ti-am dat argumente mai sus, citez: “nu stiu cine sunt, ce vor, incotro merg, sunt cea mai saraca tara din Europa, nu stiu ce limba vorbesc, femeile sunt traficate etc. etc.”. Daca nu sunt nauci, nu ai decat sa aduci argumente ca sunt un popor ca toate celelalte sau ca sunt destepti. In plus asa cum am spus mai sus nauc nu inseamna neaparat lipsit de descernamant, ci dezorientat, confuz. Imi pare rau daca aparand onoarea colectiva a moldovenilor, crezi ca le-am atacat ratiunea, de ce as fi facut-o?

  3. Vitalie nu inteleg de ce aperi orbeste biserica atat de mult. Biserica Ortodoxa discrimineaza femeile si oricat nu ai incerca sa ascunzi in spatele unor sofisme esenta bisericii, acesta este un fapt. Daca vrei il recunosti, daca nu inchizi ochii si juri credinta Bisericii.

  Reply
 19. @Mihai, pe scurt:
  – filosofia nu se preda in scolile din Moldova.
  – nu apar biserica orbeste..doar incerc sa inteleg situatia, si sa fiu delicat, si nepartinitor si sa-mi pastrez discernamantul.
  – sunt ateu. raman asa pana una-alta.
  – daca femeile care accepta cultul crestin accepta si interdictia asta, careia ii zici discriminare, nu e o problema…daca crestinele vor protesta impotriva ei, atunci comunitatea o sa-si schimbe decizia si doctrina…nu am auzit inca de asa miscari

  Reply
 20. Dupa mine cursul dat e o prostie pura. Nu e clar ce vrea sa se introduca aici. Daca se introduce obiectul de:

  1. Religie (studiul religiilor pe teritoriul RM), atunci ar fi ceva echivalent cu Istoria Religiilor, deci invata copiii despre toate religiile fara a da prioritate vreuneia din ele. Ceea ce nu cred ca e intentia mitropoliilor noastre. Asta e deja un domeniu specializat pentru care nu e nevoie un curs aparte in scoli. Eventual, la universitate, care doreste.

  2. Educatie religioasa, care cred ca este motivul adevarat, si din start nu e corect pentru a fi introdus. Se va incerca a educa copiii in spiritul crestin-ortodox, si deja aici ne dam bine seama ca biserica noastra se implica acolo unde nu are treaba. Religia a fost si va fi un element de instigare la ura in societate, chiar daca se propovaduieste altfel.

  Reply
 21. Draga Vitalie, pare-mi-se ca “la montagne accouchera d’une souris”… Efortul de a discuta este insa admirabil! Am gasit aici unele din cele mai masurate si interesante reactii la aceasta iluminata initiativa care a traversat ca o fantoma spatiul public si s-a ascuns deocamdata intr-un colt intunecat de cabinet secret al dl-lui Ministru. Mda, transparenta 100% – din cea spectrala, adica… drept rezultat, nu se poate discuta substanta, ci ceea ce percepe fiecare prin ceata distorsionanta a acestei fantomatice propuneri…

  Va multumesc pentru o lectura pasionanta, atat tie cat si lui Dorel Curtescu si lui Mihai, fara comentariile carora m-as fi plictisit poate mai repede de o linie editoriala prea concilianta (dupa criteriile mele, bineinteles). Propui inspaimaintator de multe amenajamente complexe si costisitoare, cu rezultate incerte. Drept urmare a acestui efort de “pacificare”, este notabila si absenta fundamentalistilor pro din discutie, persistand doar linia neutru-contra. Asadar, raman curioasa sa-ti citesc reactiile la comentariile sau argumentele preacuviosilor crestini radicali.

  P.S. Pari sa fii autorul primului comentariu de la petitia HP. Ai sperat si acolo sa-i potolesti cumva pe habotnicii porniti pe taiat capete de necredinciosi? Eu zic sa-i lasam sa-si exprime nestanjenit propriile argumente, lipsite de lustrul unei informari mai ample si al respectului fata de diferentele de opinie…

  Reply
 22. ultimele “prestatii” ale Bisericii ortodoxe Moldovenesti m-a cam pus pe ganduri… parintele Cibric cu ciocanul in mana distrugand spatiul public si invinuind statul ca nu traieste dupa canoanele bisericesti (http://www.unimedia.md/?mod=news&id=15171) – o priveliste la fel de ingrozitoare ca si cea a progromistilor din 1903 sau a activistilor de partid ce se urinau in Biserici…asta insa ma face sa cred mai mult in necesitatea predarii unui obiect “religia” in scoala, dupa principiile enuntate de mine…alta modalitate de a invata toleranta religioasa nu exista…

  Reply
 23. Da, parca vad ca stirea asta acusica apare si pe prima pagina in presa straina… of, inca o chestie de explicat maine prietenilor si colegilor demult perplecsi, dar inca rabdatori fata de incercarile mele de a situa cumva pe esichierul lor valoric tara din care vin…

  Reply
 24. Vitalie, permite-mi să nu fiu de acord cu tine. Predarea religiei, după principiile enunţate de tine, poate s-ar putea întâmpla la vreo universitate occidentală. Una bună, da bună de tot. În tr-o şcoală din Moldova – nici o şansă.
  De altfel, în şcolile din Moldova deja se face destulă îndoctrinare religioasă. Cu popa Tandă la orele de literatură, bunăoară…
  .-= Lupul Sur´s last blog ..Paranoia creştină în Moldova medievală =-.

  Reply
 25. eu cred ca exista si o alta fata a religiei, cei 100 de idioti care au cantat dirijati de un alt idiot cu barba si ciocan, ala care a zis ca Stefan cel Mare (si Sfant, caci Biserica l-a canonizat in pofida faptului ca insul nu a fost deloc un virtuos, dar ma rog, la inceputul anilor 90 era la moda totul sa fie sfant: limba, neamul, Stefan, razboiul de pe Nistru) s-ar fi luptat cu jidovii, deci cei 100 de idioti nu se reprezinta decat pe sine, si daca, cum zice Biserica ortodoxa din Moldova, actiunea nu a fost coordonata cu ei atunci las sa faca un alt mars al crestinilor, unul tolerant…exista si partea luminoasa a religiei, cea care face pe oameni sa se gandeasca si la semenii lor mai putin norocosi, sa doreasca sa faca Binele si sa-l deosebeasca de Rau…bun, e subreprezentata fata aceasta, pentru ca alta s-a copt, ca un buboi, alimentat fiind si de politicile dubioase ale guvernarilor care au tacut las cand preotii au calcat drepturile altor grupuri sociale (primaria Chisinau, Guvernul, Politia care nu poate apara ordinea publica – de ce ar trebui sa mai existe atunci: ba nu poate apara Presedintia si Guvernul, ba nu poate apara un monument, afara cu ea) …

  Reply
 26. nu-s vise…e un proiect laic si cred in viabilitatea lui. mi se pare corect copiii sa invete toleranta religioasa in scoala, nu in strada, si nici de la rude/prieteni rau informati…de aia cred ca religia emrita un obiect. pe care sa nu-l dea preotii sau calugarii ci cadre didactice pregatite special pentru asta…

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.