PROTEST PENTRU SALVAREA UNUI MONUMENT DIN STRADA SCIUSEV 52

sursa imagine.

ACȚIUNE DE PROTEST PENTRU SALVAREA UNUI MONUMENT DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ DIN STRADA SCIUSEV 52

Clădirea de pe strada Sciusev 52, considerată monument arhitectural de însemnătate naţională din sec. 19, riscă să fie demolată, iar în locul ei să fie ridicat un hotel cu şase etaje.

Primăria a eliberat autorizație de construire, care prevede demolarea acestui monument și construirea în locul lui a unui hotel cu 6 etaje. Cazul se examinează în judecată la Curtea de Apel și vineri, 4 noiembrie, instanța trebuie să-și expună hotărîrea.

Nu ar avea sens să protestăm după demolarea acestui monument din sec. 19. Ministerul Culturii (D-l B. Focșa, D-l I. Postică, D-l E.Bîzgu, D-l S. Ciocanu, D-l I. Ștefăniță) prin nenumărate scrisori sa-u adresat Primăriei și Inspecției de Stat să nu avizeze și să nu elibereze autorizație de construcție pe adresa dată. În consecință, la 13.01 2011 Primăria a emis autorizația de construcție, astfel creind pericolul dispariției încă a unui monument din Patrimoniului național al Republicii Moldova.

Comisia parlamentară pentru Educație și Cultură și în special  D-l Ch. Lucinschi, a constatat încălcările din partea Primăriei dosarul fiind trimis spre examinare în CCCEC.  Academia de științe a RM, Consiliul Național pentru protecția monumentelor,  precum și  organizația UNESCO și-au expus poziția privind păstrarea monumentului, atenționând  autoritățile publice locale despre inadmisibilitatea emiterii acestei autorizații.

Atîta timp cît instanța de judecată nu și-a expus hotărîrea,  CEREM ca Primăria  să intervină în judecată prin recunoașterea acțiunii juridice și  confirmarea încălcărilor comise pentru anularea autorizației eliberate pe adresa Sciusev 52.

Istoricul clădirii: Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară, datează din 1851, când aparţinea lui Ivan Svaricebsky. Pe aticul de deasupra intrării s-a păstrat monograma “Ш” pe fundalul unui scut heraldic. . Istoricii spun că edificiul are o mare valoare istorică şi artistică. Ansamblul arhitectural îmbină elementele stilului modern şi eclectic. În secolul al 19-lea acolo ar fi locuit arhitectul principal al Chişinăului. În prezent casa este inclusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

http://www.monument.sit.md/sciusev/52/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.