Din ”Ace pentru cojoace”, Chișinău, Literatura Artistică, 1985, p.130